Týdenní plán 13.11.- 17.11.

Milí mořeplavci,

tento týden budeme objevovat nové vědomosti a upevňovat to, co již znáte. Zopakujeme, proč slavíme svátek Den boje za svobodu a demokracii. Ve výtvarné výchově si nakreslíme nějaké plakáty na toto téma. Podrobný plán učiva najdete v tabulce pod obrázkem. Nezapomeňte, že v úterý píšeme písemné opakování z přírodovědy. V pracovních činnostech budeme vyrábět dárky na vánoční trhy.

V pátek nás čeká volno! 🙂

Pěkný týden

paní učitelka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  13.11. – 17.11. 
Třída:  4.D  
český jazyk trénujeme předpony a předložky a stavbu slova  
trénujeme slova příbuzná 
uč. str. 37-38,40-41 
pracovní sešit str. 24
týdenní domácí úkol – str. 22 celá  
Klíč k odvaze a hrdinství-čítanka str. 82–83 Théseus a Minótaurus
matematika trénujeme zlomky řešíme úlohy
trénujeme geometrii uč. str. 36 –37, 38 – 39 Zapisujeme zlomky 
pracovní sešit str. 30,31,32,33  
Anglický jazyk středa – uč. strana 40, 43, kdo nestihne ve škole, dokončí doma v rámci přípravy na test, kontrola DÚ – strana 9 
čtvrtek – test ze 2.lekce, učebnice str. 42 
pátek – učebnice 44/1,45/3 
přírodověda písemná práce na téma živá a neživá příroda:  uč. str.6-20 možné otázky:  
dělení živé a neživé přírody 
co je to ekosystém 
co je to fotosyntéza 
význam kořene, listu a květu 
společné znaky rostlin 
společné znaky živočichů 
jak dělíme živočichy 
jak dělíme obratlovce  
vlastivěda Historie: Germáni  uč. str. 19
pracovní sešit str. 11 (práce s učebnicí) 
Mapy: Žijeme v Evropě  uč. str. 24 a 25  
pracovní sešit str. 12 (práce s učebnicí) 
Co je to EU, jaké státy tam jsou státy Evropy a jejich hlavní města  podnebí Evropy, evropské ostrovy, pohoří, nejdelší řeky přírodní hranice Evropy  
+ zápis do sešitu
Další informace: – středa diktát na slova příbuzná 
– pátek 17.11. volno Dej boje za svobodu a demokracii
12.11.2023