Týdenní plán 13.3.-17.3.

Milí astronauti,

tento týden se vrhneme na další nové učivo. V češtině přidáme do pytle s vyjmenovanými slovy také V. V matematice se naučíme dělit se zbytkem. Budeme se stále věnovat početním operacím do 1000. V prvouce si budeme povídat o půdě a jak důležité jsou pro rostliny včely. Ve výtvarné výchově si namalujeme plástev medu složenou z šestiúhelníků a na ní včely. Další hodinu se budeme věnovat pracovním činnostem a zkusíme si vyrobit z krychle a kvádru malého robota jako inspiraci na závěrečnou akademii. Při této činnosti budeme procvičovat geometrii a zároveň budeme malovat a tvořit. V pátek také půjdeme také do knihovny a doděláme projekt Živočichové z vyjmenovaných slov. Projekty máme napsané z center aktivit, budeme dodělávat prezentaci na počítači. V hudební výchově se začneme věnovat nácviku představení na akademii a budeme rozšiřovat repertoár písniček na školu v přírodě. Obě aktivitu jsou ideální k tmelení našeho kolektivu!

Tak vzhůru do nového týdne!

Vaše paní učitelka

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • vyjmenovaná slova po V
 • četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaci
 • učebnice:  str. 76 – 77, 78 -79
 • pracovní sešit číslo 2: str. 8-9
 • týdenní domácí úkol bude strana 12 v pracovním sešitu do pondělí 20.3. – zadám ho v pondělí /tento týden děti úkol nedostaly, byly centra aktivit/
 • čítanka: nová kapitola Ve světě fantazie str. 144-145,146-147
 • pracovní sešit str. 37 – 38 v hodině psaní, str. 39

matematika

 • dělení se zbytkem
 • orientace na ose do 1000
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • geometrie – budeme potřebovat kružítko, tentokrát si vezmeme geometrii z pracovního sešitu matematiky str. 25/cv. 6 a 7 ( v centrech aktivit jsme opakovali rovnoběžky, různoběžky a kolmice)
 • učebnice: 80-81
 • budeme počítat také v početníku, všichni ho budou mít s sebou
 • když zbyde čas celá třída bude pracovat s Koumákem 🙂
 • pracovní sešitstr. 24,25,26 + početník ( každý je na jiné stránce, pracujeme postupně na příkladech každý vlastním tempem)

anglický jazyk

 • tento týden jsme jeli podle časopisu Play – in March.
 • Opakovali jsme části těla, trénovali poslech, čtení, psaní a povídaní
 • Pokud by marodi chtěli, mohu jim dát kopie, až přijdou do školy.

přírodověda

nová kapitola: Z čeho se skládá půda

 • učebnice str. 64
 • pracovní sešit str. 39 – Půda

hudebka
Začneme se věnovat nácviku akademie. Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-).

Další informace:
STŘEDA:

diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení
Ve čtvrtek nosit vlastní knihu na čtení! Budeme s ní mít čtenářskou dílnu / pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si také za odměnu číst! 🙂 Pokud nebudou mít knihu všichni, budeme číst v čítance.

PÁTEK: Budeme psát matematického Cvrčka

Těším se na naši spolupráci 

Vaše paní učitelka.

12.03.2023