Týdenní plán 27.2.-3.3.

Milí astronauti,

tento týden se budeme souhrnnému opakování. V češtině máme probraný velký pytel nového učiva. Budeme ho tedy hravou formou opakovat. V matematice budeme utužovat početní operace do 1000. V prvouce si budeme povídat o biosféře a také o krajině. Ve výtvarné výchově si vyrobíme maňásky a budeme s nimi hrát krátké divadlo. Půjdeme také do knihovny, kde se věnujeme živočichům z vyjmenovaných slov a v hudební výchově se budeme věnovat rytmu a zpěvu nových písní na školu v přírodě. Doufám, že jste odpočatí.

Tak vzhůru do nového týdne!

Vaše paní učitelka

Plán tohoto týdne:

český jazyk
– vyjmenovaná slova po S opakování + zopakujeme všechna vyjmenovaná slova dohromady, slovní druhy, podstatná jména / rody, pády/, základní skladební dvojice a souvětí.
– četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaci
učebnice:  budeme ji potřebovat jen k nahlížení do chytrých tabulek 🙂
pracovní sešit
: máme již další díl. Budeme pracovat na str. 5/cv. 6 a 7, str. 6 a 7 celá
čítanka: nová kapitola Ve světě dětí str. 140 – 142 Jak dostat tatínka do polepšovny + pracovní sešit č. 2/ str. 28 a 29

matematika
– orientace na ose do 1000
– sčítání a odčítání trojciferných čísel
– procvičujeme násobení vyšších čísel pomocí rozkladu a také pod sebou
geometrie – budeme rýsovat v pracovní sešitu na str. 17/cv. 5, také budeme potřebovat kružítko!
učebnice: 74- 75,76-77
pracovní sešit
: str. strana 18 celá + 19,20, + 23/cv. 4,7 + početník

anglický jazyk

– učivo je zapsané v Bakaláři

přírodověda
nová kapitola: Co je to biosféra a jaké druhy mají krajiny.

  • prezentace
  • navazujeme na látku co je to ekosystém, máme probráno polní plodiny a polní živočichové 🙂

hudebka
Naučíme se rytmická cvičení. Otec Abrhám měl 7synů. Budeme se věnovat rytmu a nácviků nových písní. Je to relaxační hodina, je poslední, tudíž ji stavím dětem na míru 🙂 !

Další informace:
STŘEDA:

diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení vyšších čísel ( např. 60 x 3, 23 x 8, 150 : 3 ), zkusíme také sčítání a odčítání trojciferných čísel
Ve čtvrtek nosit vlastní knihu na čtení!

PÁTEK: Půjdeme do knihovny a budeme se věnovat tvorbě prezentace zvířat a rostlin z vyjmenovaných slov. Budeme potřebovat vlastní USB flash disk alespoň do dvojice.

Těším se na naši spolupráci 

Vaše paní učitelka.

26.02.2023