Týdenní plán 6.11-10.11.

Milí mořeplavci,

tento týden již poplujeme objevovat nějaké další nové znalosti. V matematice to budou rovnice, v češtině si osvěžíme znalost sloves a jejich časování, budeme se také věnovat spisovné češtině. V pracovních činnostech již začneme vytvářet vánoční dárky na trhy.

Těším se na nadcházející čas plný horkého čaje a svíček.

Vaše paní učitelka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  6.11.-10.11. 
Třída:  4.D  
Český jazyk opakování sloves 
opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných 
hovorová a spisovná čeština 
uč. str. 30-31, 32-33,34-35, 36/cv. 5,6
pracovní sešit 20,21,23  
čítanka: Klíč k přátelství – str. 114-116
matematika nová látka – rovnice  + úvodní opakování na zlomky
uč. Sestavujeme a řešíme rovnice str. 32 –33, 34 – 35, 36/cv. 1,2 + 37/cv. 8, 10,11
pracovní sešit. str. 26,27,29, 31/cv. 4
početník – počítáme do str. 17 
pro rychlíky počítáme Koumáka  
anglický jazyk Dú do středy 8.11. strana 8 /2,4 
Probereme v účebnici str 33 až 36/37.  
Nadále se bude zkoušet ústně znalost čísel 1 až 100 na známky 
přírodověda zápis do sešitu fotosyntéza, význam kořene, listu, květu   
uč. str. 17 – 20 Společné znaky živočichů 
pracovní sešit str. 10-11   
vlastivěda úvod Keltové zápis do sešitu + časová osa 
vlastivěda mapy – orientace na mapě str. 22 – 23, 24 – 25 Co víme o EU. – příště budeme navazovat.
Další informace: středa – diktát ( skupina bě a bje)  
čtvrtek – desetiminutovky – dělení (např. 355:5)  

Ke stažení

05.11.2023