Týdenní plán 8. – 12.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 8. 6. – 12. 6. 2020 (1. – 3. roč.)

Třída: 1.D

 

 

Český jazyk

PÍSANKA 3 (oranžová)

Strana 24, 25, 26, 27

SLABIKÁŘ

strana 92

strana 93

strana 94

Procvičovat: Počet slov ve větě.

Počet vět v textu.

Přepis slov i vět z tiskacího písma do psacího.

Četba ze slabikáře nebo z knížky, kterou si děti vyberou.                  

 

Matematika

Strana 38, cvičení 2, 4, 5

Strana 39, cvičení 8, 7, 12

Strana 40, cvičení 1, 2, 4

Strana 41, cvičení 6, 7

 

Anglický jazyk

Pracuj v učebnici na str. 52/1 a poslechni si nahrávku (2.11). Seznam se slovy: dirty – špinavý, clean – čistý a zopakuj si názvy oblečení, které jsme se naučili minulý týden.

Potom pokračuj na str.53/cv2– poslouchej nahrávku (2.12) a říkej, zda je oblečení dirty or clean(špinavé nebo čisté). Str.53 /3poslechni si nahrávku a nakresli (2.3)

Jako polední vypracuj cvičení str.53/4. Nahrávky ke cvičením najdeš v Teams

 

 

Prvouka

Dny v týdnu, měsíce a roční období.

Hodiny – čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.

Výchovy

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zpívej si a tanči

TĚLESNÁ VÝCHOVA – procházky venku

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ VÝCHOVA – maluj si a kresli podle své fantazie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

Nové informace budu vkládat každou neděli večer.

Pondělí a středa online výuka.

Již nebudu rozepisovat, co budu dělat s dětmi online a co ne. Většinou toho stiháme víc.

08.06.2020