Týdenní plán 9.-13.1.2023

Milí astronauti,

máme tady druhý týden v novém roce. Tento týden budeme věnovat opakování, utužování a prohlubování dovedností, které již máme. Připravíme se na čtvrtletní písemné práce z matematiky a z českého jazyka, abychom je byli schopni napsat z přípravy ve škole. Tento týden je ještě psát nebudeme, jen se na ně připravíme, aby dopadly na jedničku! Tak pojďte se zkusit napojit na mě, já na vás napojená jsem a pojďme společně udělat velký kus práce!

Plán tohoto týdne:

český jazyk
– opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,Z
– četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaci
učebnice: str. 58,59,61,63
pracovní sešit: str. 41,42,43

– trénujeme slovní druhy, poznáváme větu jednoduchou a souvětí, píšeme větné vzorce
čítanka: Ve světě nesmyslů a her – nová kapitola od str.68

pracovní sešit č. 2: str. 16 ( Vymysli svůj vlastní vynález a popiš ho.)
děti mají zadaný nový projekt:

medailonky vynálezců ( na tvorbu mají dostatek času, začínáme 13.1.v pátek)
týdenní domácí úkol – budu zadávat ve čtvrtek ( vyjmenovaná slova hrou str. 16,25) – souhrnné opakování vyjmenovaných slov k písemné práci


matematika
– orientace na ose do 1000
– sčítání a odčítání trojciferných čísel
– opakujeme násobení a dělení
geometrietvoříme histogram
učebnice: str. 52 -53 Počítáme se závorkou, 54-55 Tvoříme histogram, Zkoumáme tabulky čísel 56 -57
pracovní sešit: str. 4,5,6,7 + BONUS PRO RYCHLÍKY

týdenní domácí úkol – budu zadávat v úterý


anglický jazyk

– učivo je zapsané v Bakaláři


přírodověda
nová kapitola:

Masopust – toto období začíná příchodem 3 králů a končí příchodem Velikonoc.

V pondělí si budeme povídat o Masopustu, budeme pracovat ve dvojicích s pracovními listy.

Voda a koloběh vody kolem nás

– zápis do sešitu


hudebka
Leoš Janáček – jeho život a dílo – opakování
učebnice str. 43 , 44-45, zkusíme si zhudebnit Příběh lišky Bystroušky

Už ty pilky dořezaly- práce s rytmem, tancem

Další informace:
STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po Z a L, B, M
ČTVRTEK: MINUTOVKY dělení a násobení, dělení a násobení vyšších čísel
– stále nosit vlastní knihu do školy na čtení

Tak pojďme na to!

Paní učitelka

06.01.2023