Ubližovat ano či ne ?

Člověk je tvor společenský. Nemůže existovat úplně sám bez interakcí s ostatními příslušníky svého druhu. Ne vždy si můžeme vybrat s kým budeme v kontaktu. I školní prostředí patří mezi místa, kde se setkáváme s lidmi, které jsme si za své souputníky nevybrali dobrovolně – byli nám více či méně přiděleni. Žijeme a trávíme čas ve skupinách. Komunikujeme spolu verbálně i neverbálně, vzájemně na sebe působíme, ovlivňujeme se. Dochází k výměnám názorů, učíme se vnímat postoje a pohled na svět viděný očima druhých. Učíme se, že svět není jen černý nebo bílý, ale že existuje mnoho odstínů mezi. Poznáváme že jedna věc může být viděna z několika směrů, pohledů, úhlů a ne vždy lze jednoznačně určit ten jediný správný.

Co je svoboda? Kde má konec? Mohu opravdu dělat, co chci? Říkáme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Co to však znamená ve skutečnosti?

Co si mohu dovolit k někomu jinému? Co mohu dovolit jiným, aby si dovolili ke mě?

 

Letos se celoročně věnujeme projektu Čteme s Ivonou Březinovou a pracujeme s jejími knížkami.

Dnes nám byla průvodcem po křehkém ledě její kniha Útěk Kryšpína N. – oceněná jako Kniha učitelů za rok 2014.

Je to příběh jedenáctiletého Kryšpína, který se stává obětí šikany svých spolužáků.

Děti se s knihou a jejím tématem seznámily prostřednictvím poslechu vybraných úryvků čtených učitelkou.

Po přečtení jsme společně rozebírali situace v knize popisované, aktéry příběhu, možnosti, naše pocity.

Své postoje a názory děti vysvětlovaly, obhajovaly. Docházelo k zajímavým diskuzím.

Děti samostatně tvořily pětilístky, s nimiž jsme se vzájemně obeznámili.

Doporučili jsme Kryšpínovi, jak by mohl jednat.

A sobě?

Nám jsme doporučili:

  •  Nejdříve důkladně promysli, co chceš udělat.
  • To, co připadá vtipné tobě, jiným může být nepříjemné.
  • Poslouchejme se a naslouchejme si.
  • Ne, znamená opravdu ne.
  • Jsme zodpovědní za své jednání.
  • Vždy máme na výběr, jak se zachováme.

Děti velmi pěkně spolupracovaly.

Někteří tuto knihu již četli a byli tak velmi cennými spolupracovníky.

M. Václavková

6.března 2017

Použity ilustrace z knihy.

06.03.2017