Učivo 1.-5.11.21

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  

1.-5.11.2021 

Třída:  2.C 

 

Český jazyk 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná 

Uč. 31-35 

PS 25-28 

Pís. 27,28 

Matematika 

Počítání do 100, sčítání celých desítek 

PS Čtyřlístek 28-31 

PS Hejný 27,28 

Anglický jazyk 

Učebnice str. 12 (poslechčtení příběhu a divadlo); pracovní sešit str. 61 (projekt: tiny book); Dokonči lekce 1: kvíz   

Prvouka 

Uč. 19,20 

PS 16,17 

02.11.2021