Učivo

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7.1.2022 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

Uč. 59,60 

PS 47-49 

Pís.8-10 

 

Matematika 

 

Čtyřlístek 12-14 

Hejný 48,49 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování: jidlo a Do you like..?; 

 učebnice str 24-25 a pracovní sešit str 21 

 

 

Prvouka 

 

Uč. 32,33 

PS 26 

 

 

Další informace: 

 

Bruslení v lednu  bude 14.,28.1 

 

 

03.01.2022