Učivo 12.-16.9.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.9.2022 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Opakujeme tvrdé a měkké slabiky 

Uč. 8-11 

PS 5-7 

Pís.5,6 

Čít. 10-16 

Matematika 

Procvičujeme násobilku 

Uč. 7,8 

PS Hejný 7-9 

PS Čtyřlístek 8-10 

Anglický jazyk 

 

út: Opakování: čísla, barvy, pozdravy: pracovní učebnice str 6-7 a abeceda a hláskování
 

St: Opakování: psaní čísel a barev, kartičky: pracovní učebnice str 8-9 a abeceda a hláskování
 

Čt: Opakování: Slovní zásoba: Co mám v tašce?: pracovní učebnice str 10-11 a abeceda a hláskování 

 

 

 

Prvouka 

 

Opakujeme PS 5,6 

 

 

 

Další informace: 

16.9. akce Ukliďme Česko – vycházka do okolí s úklidem 

 

 

15.09.2022