učivo 13.-17.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.-17.9.2021 
Třída: 2.C  

 

Český jazyk 

Uč. 7-10 

PS 5-8 

Pís. 6-9 

 

 

 

Matematika 

PS Čtyřlístek 9-12 

PS Hejný 8-9 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování z minulého roku: hračky a oblečení + přídavná jména a  

podstatná jména v množném čísle (např. Two red hats)   

 

Prvouka 

Uč. 8-9 

PS 4-5 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

15.09.2021