Učivo 13.17.3.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.- 17.3.2023 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Trénujeme určování pádů u pod.jmen (učíme se nazpaměť pádové otázky), začneme se učit vyjmenovaná slova po P 

Uč. 71-74 

PS 17,18 

Hravá vyj. slova 27-29 

Pís. 12 

Čítanka 125-130 

Matematika 

Procvičujeme písemné odčítání a zaokrouhlování, v geometrii – tělesa 

PS Čtyřlístek 29-31,  +47,48 (geometrie) 

PS Hejný 25-27 

Anglický jazyk 

 

út   Lekce 7: Domácí mazlíčci a I’ve got/He/She’s got + množná podstatná jména: p.učebnice  22-23 

st    I like x I don’t like + domácí mazlíčci; pracovní učebnice 24-25 

čt   Have/has got (I, we, you, he, she) + domácí mazlíčci pracovní učebnice 26
 

Prvouka 

Probíráme součásti neživé přírody  – vzduch, voda 

Uč.  29- 31 

PS 35- 36 

 

 

Další informace: 

Na vstupné do ClubKina vybíráme 100 Kč 

 

 

 

16.03.2023