Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 11. – 19. 11. 2021 

Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk 

Učebnice  str. 32, 33, 34, ( procvičujeme vyjmenovaná slova po B) 

P S – str. 24, 25 

Čítanka  str. 55 – 29 

 

Matematika 

Učebnice  str. 29/4, 7, 8   str. 30/1, 2, 3   str. 31 

PS  str. 24, 25/4, 5, 6 

 písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení 8, 9 

 

Anglický jazyk 

Úterý: Domácí mazlíčci: pracovní sešit 17 a komiks (učebnice str. 17) 

Středa: státní svátek 

Čtvrtek: Krátký kvíz: domácí mazlíčci/Is it a…? Yes, it is. x No, it isn’t.; Opakování lekce 1-3: učebnice str. 18-19 

Prvouka 

Učebnice  str. 18, 19 

PS  str.  20, 21 

 

 

12.11.2021