Učivo 16.-20.10.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.- 20.10.2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

 

Živá abeceda 28-33 

Psaní 34-36, psaní číslic 4,5 

 

 

Matematika 

PS velký 28-31 

PS malý 11.12 

 

Anglický jazyk 

Opak. z lecke 1 a projekt (dům a Happy House rodina): učebnice 11 a pracovní sešit 8-9   

   

Prvouka 

PS 15,16 

 

 

Další informace: 

Pátek 20.10. Pohádka O 12 měsíčkách – u nás ve škole 

 

 

 

13.10.2023