Učivo 17. 1. – 24. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo  17. 1. – 21. 1 2022 

Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk 

Opakování probraného učiva 

Učebnice  str. 47 

P. S.  str. 35, 36 

Čítanka  str. 94 – 96 

Prezentace přečtených knih 

 

Matematika 

Opakování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , násobilka a dělení 

Zaokrouhlování na desítky 

Učebnice  str. 47/9   48/1, 2 

P. S.  – str. 35, 36/1   37/4, 6 

 

Anglický jazyk 

Úterý: Opakování B (lekce 4, 5, 6): učebnice str 32 a pracovní sešit str 32 

Středa: Opakování B (lekce 4, 5, 6): učebnice str 33 a pracovní sešit str 33 

Čtvrtek: Poslechový kvíz opakování B; Lekce 7: tělo: učebnice str 34 

Prvouka 

 

Opakování: Orientace v čase, určování hodin 

P. S.  str. 27 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

16.01.2022