Učivo 17.-21.4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.- 24.4. 2023 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

 Opakovací test 19.4.,   

dále procvičování vyjmenovaných slov po S 

Uč. 83,84 

Hravá 40,42 

Pís. 19 

Čít. 138-140 

Matematika 

Opakovací test 18.4.,  

procvičování – počítání  do 1000 

Uč.92 

PS Čtyř. 38,40 

PS Hejný 33 

Anglický jazyk 

 

út   Opakování: lekce 7 a hraní s kartičkami 

st   Opakování: lekce 7 (p.list) 

čt   Test lekce 7: zvířata (poznat, napsat a seskupit (farm, zoo, pets), I’m…vs I’ve got..; Have we got…(+zvířata)? Yes, we have. x No, we haven’t.; krátké čtení pro pochopení   

 

Prvouka  Tento týden nebude ( plavání, Den Země) 

 

Další informace: 

17.4. Plavání 

20.4. Přednáška od organizace Linka důvěry 

21.4. Den Země – přednáška z Ekocentra o vlcích ( 80 Kč),  

úklid školní zahrady a oheň 

14.04.2023