Učivo 18.-22.9.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.- 22.9. 2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

Živá abeceda do s. 13 

Psaní do s. 14 

 

Tento týden se naučíme písmena M a L, v psaní pokračujeme ještě v uvolňovacích cvicích. 

(Při práci v sešitech se učíme orientovat v řádku a sloupci, opakujeme vlevo,vpravo, nahoře, dole) 

 

Matematika 

PS velký do s. 16 

Ps malý do s. 6 

 

Zatím počítáme do 5 , učíme se přiřazovat počet a porovnávat, začneme psát číslice 

Anglický jazyk 

 

Pozdravy: Hello. I’m  …  (+ jméno) a rodina Happy House: učebnice 4-5 a pracovní sešit 2   

 

 

Prvouka 

Téma – podzim v přírodě 

PS s. 9-11 

 

Další informace: 

 

 

 

 

15.09.2023