Učivo 19. 4. – 22. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 19. 4. – 22. 4. 2022 
Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk   

Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po b, l, m, p, s, v, z 

Vyhledávání podstatných jmen a určování rodu a čísla 

Vyhledávání sloves 

Učebnice: str. 95/3 – diktát ( do sešitu Diktáty) – nejdřív procvičit – ústně 

Str. 95/4, str. 97 

P. S. str. 31 – pořadí vět, vyprávět, namalovat obrázek 

Str. 32 

Dva pracovní listy 

 

Čteme s porozuměním – Pracovní list – děti rozlišují, co je fakt a názor 

Čítanka str. 146 – 150 

Písanka str. 16, 17 

 

 

 

 

Matematika  Rýsování kružnic, kružnice libovolné ( vždy vyznačený střed), kružnice se zadaným poloměrem, obrázky z kružnic 

Rýsování úseček, přímek 

Procvičování písemného sčítání, odčítání a násobení, slovní úlohy –  

zápis, výpočet, odpověď 

Procvičování zaokrouhlování na desítky a na stovky 

Učebnice str.73/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

P. S. str. 18/1, 2, 3, 4 str. 19/5, 6, 7, 8 str. 20, 

 pracovní listy 

 

 

Anglický jazyk   

Úterý: opak: there is/there are; učebnice str 50 a pracovní sešit str 49: 4  

Středa: Easter: poslech a hry; projekt: velikonoční báseň a přání  

Čtvrtek: Velikonoční prázdniny 

 

 

 

Prvouka  Děti čtou své prezentace – vybrané volně žijící zvíře 

Úvod – základní skupiny živočichů ( ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

  Ochrana běžných i ohrožených druhů živočichů 

Péče o živočichy ve volné přírodě a v zajetí ( krátký film  např. ze ZOO ) 

Učebnice str. 48 

P. S. str. 43, 44,( 45) 

 

 

 

 

 

Další informace:  Pátek 22. 4.  Den Země – půjdeme do přírody, (s sebou tašku s učením – využijeme v případě hodně špatného počasí), svačinu, pití, boty a oblečení do přírody . 

 

 

 

17.04.2022