Učivo 21.-25.11.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21.-25.11.2022 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Opakujeme vyjmenovaná slova po B , 

 začneme s vyjmenovynými slovy po L 

Uč. 37-40 

PS 28-30 

Pís. 21 

 

 

 

Matematika 

Procvičujeme násobilku 9, písemné odčítání 

Uč. 36-38 

PS Hejný 27,28 

PS Čtyř. 27,28 

PS Geometrie 8,9 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

út   Lekce 3: Family (učebnice 42-43) 

st   Lekce 3: I’ve got…x I haven’t got… (učebnice 44-45) 

čt   Lekce 3: učebnice 46 a opakování (rodina, sloveso ‚have got‘, a množná podstatná jména) 

 

 

 

Prvouka 

 

Uč. 16,17 

PS 19,20 

 

 

21.11.2022