Učivo 21.-25.3.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21.-25.3.2022 
Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk   

Uč. 83-85 

PS 24-26 

Pís. 23,24 

 

 

Matematika   

PS Čtyřlístek 35-37 

PS Hejný 18,19 

 

 

Anglický jazyk   

Lekce 5: My house: učebnice str 42 a pracovní sešit str 37 

 

 

Prvouka  PS 36,37 

Referát o včelách 

 

 

 

 

23.03.2022