Učivo 22. 5. – 26. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 22. 5. -26. 5. 2023 

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

Slabikář  str. 78, 79, 80, 81, 82 

Písanka  str. 6, 7, 8, 9,10 

 

 

 

Matematika 

 

Učebnice   str. 46/1,3,4    str.  47/6, 9   str. 48/4, 3 

Minutovky  str. 17, 18 

 

 

Anglický jazyk 

 

Končíme lekce 6: učebnice 54-55 a pracovní sešit 47-48 

 

 

 

 

Prvouka 

 

Učebnice  str. 68, 69 

 

 

 

Další informace: 

22. 5. – plavání 

 

 

 

22.05.2023