učivo 22.února – 26.února

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.2.-26.2 

Třída:  4.E 

 

 

POZOR – ÚPRAVA 

 ROZVRHU 22.2. 

 • 1. a 2. dle rozvrhu 
 • 3. a 4.h – přednáška Bezpečnost v kyberprostoru – celá 4.E- bude připraveno v Teamsech 
 • 5.h. – všichni čj  

 

TŘÍDNICKÁ  

HODINA 

 • Od tohoto týdne bude KAŽDÝ TÝDEN po dobu on-line výuky třídnická hodina, již je zadána v kalendáři 
 • Účast na ní je dobrovolná 
 • Středy 12.50- cca 13.15 (čas dle potřeby) 
Český jazyk 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Mužský rod koncovky 
 • Ženský a střední rod 
 • Práce v prac.sešitě bude zadána na on-line hodinách 
 • – průběžně v týdnu klasifikované i neklasifikované procvičování 
 • – klasifikované bude oznámeno alespoň den předem, sledujte i informace v Teamsech-náš červený tým 

 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Zlomky – opakování a procvičování  

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Odevzdat do – 26.2. 2021. 

V pondělí 22.2. nebude on-line hodina- máte přednášku 

 

NeMIND 

 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Práce s daty, zlomky, matematická pravidla 
 • Práce v prac.sešitě bude zadána na on-line hodinách 
 • – průběžně v týdnu klasifikované i neklasifikované procvičování 
 • – klasifikované bude oznámeno alespoň den předem, sledujte i informace v Teamsech-náš červený tým 
 • POZOR –v pondělí není M hodina  

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Pole- živočichové 
 •  klasifikované – 26.2. polní plodiny– od obilnin dále (obilniny ty už ne), viz hodina z 19.2. oznámeno alespoň den předem 

 

Vlastivěda 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Práce s II. Dílem učebnice – Naše vlast 
 • Naše vlast jako součást Evropy 
 • Opakování Habsburkové- Forms– hodnocení do žk dostanou jen ti, kteří dosáhnou na jedničku, využijte příležitost, ostatní nebudou hodnoceni 

 

 

Další informace:  Tv 

 • Venkovní sporty dle možností 
 • Pravidla sportů 
 • Můžete sledovat přenosy ze závodů 

 

VV 

 • Zimní sporty 
 • Nakreslete, dokreslete, výtvarně ztvárněte libovolný zimní sport nebo sportovce, technika je libovolná, techniky můžete i kombinovat, formát také, máte-li chuť pusťte se do koláže, můžete zapojit třeba i mladší sourozence 🙂 
 • Výtvor prosím zašlete do soboty 27.2.večer (max nedělního dopoledne) na mavaclavkova@zscernos.cz 

 

Hv 

Poslech hudby dle vlastního výběru a nálady 😊 

Zahraj si ve dvojici (např. s rodiči) hru na tělo https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw 

Připomínám minulý úkol – Vyhledejte hudbu, která vyjadřuje emoce (radost, smutek, vztek, únava, snění) – posílejte na mail zpilpachova@zscernos.cz 

Termín odevzdání do 7.3.2021 

 

 

21.02.2021