Učivo 25.-29.4.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.-29.4.2022 
Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk  Procvičujeme slovní druhy 

Uč.97,98 

PS 37-39 

Pís.30 

 

Matematika  Procvičujeme sčítání, odčítání do 100 a násobení ,dělení hlavně 2,3,4,5 

PS Hejný 34-37 

 

 

Anglický jazyk  Dokončení projekt: My house; Lekce 6: Summer Time: Učebnice str 50-51 a pracovní sešit str 44 

 

Prvouka   

Uč.48,49 

PS 40,41 

 

 

 

Další informace:   

26.4. Mobilní planetárium 

 

 

21.04.2022