Učivo 25.9.- 2.10.2020 – 4.E – karanténa

Český jazyk 

Učebnice – ústně – str- 12/2,3,4 , str.13/ rybolov, 2,3, str.  14/1,2, 

Pracovní sešit – str 11, 12, 13, 14 

Matematika 

neMIND -Učebnice – 12/20, 21, str. 13/26,27, 29,30 ,

Pracovní sešit – str 8-10 

MIND– pracovní sešit do strany 12, učebnice jako neMind

Anglický jazyk  CLIL bude on-line  
Přírodověda 

Rostliny – učebnice str. 9, 10 – přečíst – překreslit obrázek rajčete 

Zápis do sešitu 

ROSTLINY– živé organismy, mají chlorofyl (zelené listové barvivo) 

Vyživují se – fotosyntéza, hlavně v listech, voda a oxid uhličitý a sluneční záření-uvolňují do vzduchu kyslík, vyrábějí si živiny 

Dýchají a vylučují- všemi částmi těla, stále 

Reakce na změny – např světlo, teplo (zavírání květů, opadávání listů)  

Pohyb- jen částmi těla, semena 

Růst, vývoj – mění velikost, vzhled 

DĚLENÍ ROSTLIN 

1) výtrusné – výtrusy 

2) semenné – semena ( uvnitř plodu nebo volně v šiškách) 

VÝTRUSNÉ 

Mechy- vlhko, stín, zadržují vodu 

Plavuně – vlhko, stín, les, černé uhlí 

Přesličky – článkovaný stonek, černé uhlí 

Kapradiny – u nás nejčastější byliny, kromě pouští všude, vlhko, stín, uhlí 

Vlastivěda 

Doba železná – učebnice str7. Přečíst  

zápis do sešitu: 

Železo – lepší využití na nářadí i zbraně 

V té době příchod Keltů na naše území 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=6BXTH-O7xuM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=3&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD 

Keltové na našem území – učebnice str. 8 

Zápis do sešitu 

Keltové asi 400př.n.l  

Kmen Bójové, Bohemia (naše území) 

Opevněná sídliště oppida 

Výměnný obchod, hrnčířství, sklo, mince 

“šamani, mudrci” – druidové 

Kelty vytlačili Germáni, kolem 500př.n.l příchod Slovanů 

Videa_ 

https://www.youtube.com/watch?v=GbLaqyLIBS0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=4&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD 

https://www.youtube.com/watch?v=pwuvmNwR4X8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=5&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD 

https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=6&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD 

https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=7&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD 

 

Výchovy a volitelné předměty 

HV-poslech hudby dle vlastního výběru 

VV- práce na ilustraci k právě čtené knize do čtenářského deníku 

 

 

 

27.09.2020