Učivo 27.2.- 3.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27.2.- 3.3. 
Třída:  3.C 

 

Český jazyk 

 – určujeme slovní druhy, u podstatných jmen se naučíme  určovat číslo a rod 

 –  procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M 

 

Uč. 66-69 

PS 12-15 

Pís. 7,8 

Čítanka 113-120 

 

 

Učíme se zpaměti báseň Co dělá zima v létě 

Matematika 

Procvičujeme násobilku a počítání do 1000, představíme si převody jednotek délky 

PS Čtyřlístek 23-25 

Uč. 72,73 

PS Hejný 17-19 

PS Geometrie 16,17 

 

 

Prvouka  

Uč. 29-31 

PS 34-36 

Anglický jazyk 

út    Jídlo: Do you like…? Yes, I do. X No, I don’t. a komiksy: Učebnice 12 

st    Jídlo: Do you like…? Yes, I do. X No, I don’t. Učebnice 13-14 

Čt   Jídlo: Do you like…? Yes, I do. X No, I don’t. Učebnice 15 a hrajeme se kartičky 

 

Jiné   2.3. – Divadlo Malá čarodějnice (tělovična Komenda), vstupné 90 Kč 

28.02.2023