Učivo 3. C 24. 1. – 28. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. 1. – 28. 1. 2022 

Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk 

 

Učebnice str. 48, 49, 50, 51 

P. S. – str. 37, 38, 39 

Čítanka str. 100 – 106 

 

 

Matematika 

 

Učebnice  str. 49/6, 9  51/7 

P. S.  str. 2  str. 38/ 2 39/5, 6  str. 40/1, 2 

Počítání příkladů se závorkou 

 

 

Anglický jazyk 

 

Úterý: Opakování B: pracovní list (poslech, čtení)  

Středa: Lekce 7: tělo: učebnice str 34 a pracovní sešit str 34  

Čtvrtek: učebnice str 35 a pracovní sešit str 35 

 

 

 

   
Prvouka 

 

Učebnice  str. 25, 26, 27 

P. S.  str. 29/1, 2  str. 30/1, 2  str. 31 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

23.01.2022