Učivo 5.-9.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.- 9.12.2022 
Třída:  3.C 

 

Český jazyk 

 

Procvičujeme vyjmenovaná slova po B,L 

Uč.do strany 45 

PS do s. 33 

Pís. 23 

PS Hravá vyj. slova 8-10 

 

 

Čtenářský deník – ukázat do konce prosince (s alespoň jednou přečtenou knihou ) 

Matematika 

Procvičujeme násobení, písemné sčítání, odčítání 

PS Čtyřlístek 31,32 

PS Hejný 33.34 

 

Anglický jazyk 

 

út   Opak. lekce 3: rodina a have got; ABC (učebnice 54-55) 

st   učebnice 56-57  

čt   Opak lekce 3: učebnice 58; test lekce 3: 14.12
 

 

Prvouka 

 

Uč.1 8,19 

PS 21,22 

Zadán nový referát – na libovolné téma, vypracovat do konce prosince 

 

 

 

Další informace: 

 

7.12. Výtvarná dílna 

7.12. Focení pro zájemce 

 

06.12.2022