Učivo 9.11. – 13. 11. 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi zhodnocení poprázdninového týdne. Z mého pohledu on-line výuka probíhá velmi dobře, ale nejsem v dětských pokojíčcích 🤷‍♀️. Skrze kameru vidím, že děti se snaží a pracují. Občas se stane, že někdo neví, kde pracujeme nebo hned nereaguje na mé vyvolání. Většinou je to způsobené špatným internetovým připojením, alespoň doufám 🙃. 
V ČJ jsme teď probírali mnoho nového – druhy vět, slova nadřazená, synonyma, antonyma, psaní ú/ů, tvrdé slabiky, samohlásky. Příští týden přibydou slabiky měkké. Zdá se mi, že se děti dobře orientují. Dokáží vysvětlit oč se v učivu jedná a umí k dané problematice říci příklad. Prosím, proberte a zopakujte si společně výše zmíněné novinky v ČJ 😉. Při matematice jsme narazili na dvě novinky. Jedná se o Sovu a začneme řešit kolikrát. Sova je v podstatě hra na myslím si číslo (stavbu, barvu, geometrický tvar..), kde tázaný může odpovídat pouze ano/ne. Děti to baví, ale bohužel při on-line matematice, kterou máme dvakrát v týdnu není na tyto hry bohužel moc prostor. Otázka „kolikrát“ se objevuje na straně 32 a je pozvolnou přípravou na násobilku. V PRV máme téma rodina. Děti se v této kapitole orientují velmi svižně a pohotově.
Zasílám v příloze tabulku s učivem 👩‍🏫. Nově v tabulce naleznete i výchovy, které máme od nového týdne zadávat – TV 🚲💪 a HV 🎶🎤. Vždy se bude jednat o doporučení, krátké video či mini úkol. Na měsíc listopad zasílám v příloze “ Listopadovou výzvu“. Jedná se o 25 mini úkolů. Domnívám se, že to pro děti bude zábava 🎲🎭. Pokud hádě úkol splní může si kolonku škrtnout. VV a PČ jsou v kompetenci CLIL výuky.  Dále v přílohách posílám dva pracovní listy na procvičování Ú/Ů. Prosím, tyto pracovní listy dětem vytiskněte a po vypracování si je děti založí do desek, portfolia 📔. Až se opět sejdeme ve škole, tak si je vyberu a ráda prohlédnu.
06.11.2020