Učivo 9. 5. – 12. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. 5. – 12. 5. 2023 

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

 

Slabikář  str. 73, 74 

Písanka 2. díl  str. 30, 31 

Písanka 3. díl str. 1, 2 

 

 

Matematika 

Učebnice  str. 34/1, 2, 3    str. 35/10   str. 37/7, 9   str. 39/8, 7 

Minutovky  str. 15 

 

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 5/6: učebnice 52-53 a pracovní sešit 45-46 

 

 

Prvouka 

Učebnice  str. 64 – 66 

 

 

 

 

Další informace: 

10. 5. – divadelní představení ve škole Čertovská škola 

 

 

 

10.05.2023