Učivo na 26. dubna – 30.dubna = DISTANČNÍ VÝUKA (on-line)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.4. – 30.4. DISTANČNÍ VÝUKA (on-line) 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Aktivní účast v hodinách 
 • Procvičování podstatná jména, slovní druhy, význam slov, slovesa 
 • Slovesný způsob, stavba věty,  
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Dobrovolný kvíz – Přísloví (po 26.4. 14h – po 3.5.18h)- odkaz je v červeném  týmu 4.E 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání  

             a odčítání zlomků – pracovní listy k těmto tématům žáci dostali  

             v pátek ve škole 

          – Domácí úkol- Hejný– str. 21- 24, společná kontrola 7.5. ve škole 

 

NEmind 

 • Aktivní účast v hodinách 
 • Procvičování násobení, dělení 
 • Práce s daty, slovní úlohy 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast v hodině 
 • Park 
 • Klasifikované – pátek 30.4. Louka (komplet rostliny i živočichové) 

 

Vlastivěda 
 • Aktivní účast v hodině 
 • Procvičování práce s mapou 
 • Pohoří ČR 

 

 

Další informace: 

VV – tvoření 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK BUDOUCNOSTI – libovolná technika, obrázky prosím zasílejte do nedělního odpoledne na mavaclavkova@zscernos.cz 

 

Tv – REFERÁT – OSOBNOST ČESKÉHO SPORTU – rozsah přibližně půl stránky A4, obrázek se do tohoto rozsahu nepočítá, ale je vítán. ODEVZDAT ELEKTRONICKY DO 14.KVĚTNA na mavaclavkova@zscernos.cz 

 

 

 

25.04.2021