Učivo na 7.-11.června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.-11.6. 

Třída:  4.E 

 

Focení tříd celý 1. stupeň (1. – 5. třídy) v Mokropsech. 

Ceny fotografií: společná – 35 KČ, skupinky – 30 Kč 

 

Český jazyk 
 • Procvičování stavba vět, slovní druhy,  
 • Procvičování koncovky podstatných jmen 
 • Podmět a přísudek 
 • Mnohonásobný podmět 
 • Klasifikované úterý 8.6. koncovky podstatných jmen, pády 
 • Do 14.6. Forms – záznam o přečtené knize (někteří již mají) 

 

 

Matematika 

MIND- Násobilka- procvičování, slovní úlohy 

           – Geometrie- obvody složitějších obrazců, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky – pracovní listy 

Test – 11.6.- Mnohoúhelníky, obvody, násobilka 

Závěrečná písemná práce – 18.6. 2021 

 

NEMIND 

 • Geometrie – trojúhelníky – pátek 
 • Po – čt – procvičování , slovní úlohy, násobilka 
 • Čt 10.6. – klasifikované – součtové obdélníky, násobilka 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

 

 

Přírodověda 
 • Živočichové v okolí lidských obydlí 
 • Pátek 11.6. dobrovolné klasifikované opakování rybník a řeka 

 

 

 

Vlastivěda 
 •  Práce s mapou, orientace 
 • Kraje ČR 

 

 

 

 

Další informace: 

VV 

Na VV ve středu mít s sebou ZRCÁTKO – budeme kreslit autoportrét 

 

 

 

06.06.2021