Učivo na týden -12.4. – 16.4. DISTANČNÍ (ON-LINE) VÝUKA

Tento týden se budeme učit ON-LINE.

Třídnická hodina tento týden není.

Jak bude výuka vypadat v dalším týdnu od 19.4. si podrobněji povíme v pátek.

Děkuji za zaslání obrázků do tvořivé výzvy.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.4.- 16.4.  

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • . Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Slovesa , časování 
 • Tvary podstatných jmen, slovní druhy – procvičování
 • Klasifikované – čt – slovesné kategorie a tvary 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Slovní úlohy a procvičování učiva 

 

Nemind  

 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • . Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Tento týden – procvičujeme slovní úlohy a početní operace s velkými čísly, převody jednotek 
 • Klasifikované – středa – procvičování – převody, velká násobilka 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast na on-line hodině 
 • Dokončení ekosystému louka 

 

Vlastivěda 
 • Aktivní účast při on-line hodině 
 • Geografie čr 
 • Práce s mapou 

 

 

Další informace: 
 • Třídnická hodina tento týden není 
 • Tento týden jsme na on-line výuce 

 

Tvoření – papírová plavidla 

Vyrobte papírový parník, člun nebo loďku a vyzkoušejte jak plave (v lavoru, v umyvadle nebo venku) Můžete vyrobit všechny 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=5WiX9Pukjug 

https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q 

Obrázky – fotografie plavidel prosím zašlete do nedělního večera na mavaclavkova@zscernos.cz 

 

 

 

11.04.2021