Učivo na týden 19. – 23.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23.10.2020 

Třída:  2.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování: druhy vět, abeceda, řazení slov podle abecedy 

Nové učivo: paní U, Ú, Ů 

Každý den si přečíst alespoň stránku z knížku, kterou děti čtou. 

 

 

 

Matematika 

Strana 23, cvičení 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Strana 24, cvičení 1, 2, 3 

Strana 25, cvičení 6, 7, 8, 9, 10 

Strana 26, cvičení 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování probrané slovní zásoby: play football, run fast, skip, flyjumpclapdrawsingcountreaddance, happy, sad. Věty – I can… Ican´t… Can you…? Yes, I can. No, I can´t.
 

 

Prvouka 

 

Čas – dny v týdnu, měsíce, roční období 

28. října – Vznik Československa 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

Tělesná výchova – choďte ven na procházky 

Hudební výchova – poslechněte si písničky, které máte rádi 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti – vytvářejte z přírodního materiálu (listy, žaludy, kaštany..), malujte obrázky s podzimní tématikou 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

19.10.2020