Učivo na týden 2. – 6. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. – 6.11. 

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

Opakování: druhy vět, samohlásky, psaní ú, ů, u, psaní velkých písmen ve jménech 

Nové učivo: synonyma, antonyma, slova vícevýznamová (učebnice strana 32 – 37) 

 

Četba: každý den přečíst stránku ze své oblíbené knížky 

 

 

 

Matematika 

Početní operace do 30. 

Sčítání a odčítání násobilky 10. 

Orientace v číselné ose do 100. 

Hra SOVA. 

 

 

 

Anglický jazyk 

Slovní zásoba: fruitapplepearorangeplumbanana, in the cupboardrightwrongblueberry, strawberries 

Otázky: What´s your favourite fruit?  

Odpovědi: My favourite fruit is…  

 

 

 

Prvouka 

Stromy listnaté a jehličnaté, jak se mění v různých ročních obdobích 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

Tělesná výchova – choďte ven na procházky 

Hudební výchova – poslechněte si písničky, které máte rádi, zazpívejte si písničku 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti – vytvářejte z přírodního materiálu (listy, žaludy, kaštany..), malujte obrázky s podzimní tématikou 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

01.11.2020