Učivo na týden 24.-28.května 2021…prezenční výuka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.5.-28.5 

Třída:  4.E

 

 

Český jazyk 

 –  procvičování mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

– větné vzorce, stavba věty

– podmět a přísudek, základní skladební dvojice

klasifikované procvičování podstatná jména středa 26.5. (koncovky, mluvnické kategorie)

 

 

 

Matematika 

NEMIND 

-procvičování násobení, dělení pamětní i písemné

-procvičování sčítání, odčítání písemné i pamětní

-převody jednotek, slovní úlohy

-statistika a kombinatorika

 – klasifikované početní operace, převody jednotek – čt 27.5.

 

MIND- Aritmetický průměr- pracovní listy 

             Geometrie- osová souměrnost 

             Test- 28. 5. Početní operace, slovní úlohy, osová souměrnost

 

Anglický jazyk 

Clil

 

 

Přírodověda 
  • poznáváme naše jehličnany
  • vodní ekosystémy

 

Vlastivěda 

 

 – práce s mapou

-vodstvo

 

 

   

 

Další informace: 

 TV – VŠICHNI MAJÍ NA HODINY OBLEČENÍ NA VEN A VLASTNÍ ŠVIHADLO

 CHYBĚJÍCÍ – probrané učivo vám budu posílat každý den přes Teams

 

 

23.05.2021