Učivo na týden 9. – 13.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. – 13. 11. 

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

Procvičování: synonyma, antonyma, vícevýznamová slova, psaní U, Ú, Ů, samohlásky 

Nová látka:  

  • Dvojhlásky – učebnice strana 42 
  • souhlásky (rozdělení na měkké, tvrdé, obojetné) – učebnice strana 44 – 45 

Každý den si přečíst něco ze své oblíbené knížky a napiš dvě věty jako diktát. 

 

 

 

Matematika 

Řešíme Kolikrát  

strana 32, cvičení 1, 2, 3, 4 

Strana 33, cvičení 5, 6, 7, 8 

Pracujeme s různými parketami 

Strana 34, cvičení 2, 3 

Strana 35, cvičení 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Porovnávání čísel 0 – 100 

Hra SOVA 

Početní operace násobků 10. 

Početní operace do 30. 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování slovní zásoby: ovoce  

Otázka: What´s your favourite fruit 

Odpověď: My favourite fruit.. 

Věta: I like.. 

 

 

 

Prvouka 

Rozeznávají různé druhy ovoce a zeleniny. 

Tradice a zvyky na svatého Martina. 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti – Téma: Svatý Martin 

(namalovat, nakreslit nebo vyrobit něco, co se váže ke svatému Martinovi – zaslat fotografii výtvoru mailem) 

 

Hudební výchova – zazpívej si písničku Maličká su 

https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-doktora-noticky 

 

Tělesná výchova – jdi se projít, zaběhej si, zaskákej si, pokud se ti bude chtít, zatanči si na nějakou písničku 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

08.11.2020