Anglický jazyk učivo 3. 11. 2021

Anglický jazyk 1.r.

Listopad:

1. týden

středa Pomůcky
1 hodina

Píseň Stand up, sit down

 

 

 

Píseň open close – jen po čas 1:44

https://www.youtube.com/watch?v=t9WAGkQUUL0

 

Děti si sedají, vstávají, točí se na místě a zpívají především část Stand up, sit down.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxRIXam3Zzc

 

Děti trénují a vyslovují pouze open a close.

Části těla jen ukazují (ještě se neučily).

Internet.
Hra

Zopakovat slovní zásobu:

Open your book.

Close your book.

Stand up.

Sit down.

Open the door.

Close the door.

Come here.

 

Hra Matt the Bat says: viz předchozí pokyny.

Pokud však řekneme pokyn bez Matt the Bat says, tak jej děti nevykonají. (podobné Simon says)

 

Maňásek, plyšák –  Matt the Bat
PS str. 9

Prohlédnout si obrázky ve cvičení.

Sborem říkají jednotlivé pokyny – open the door, come here ….

V zadní části učebnice Vystřihovánky najdou obrázky k lekci 3.– obličeje dětí a vystřihnou si je ( je jich tam více, kdyby se něco nepovedlo).

 

Poslech CD 1.12

Zastavujeme a děti dle poslechu pokládají obličeje.

Znovu poslech s kontrolou – opakují pokyny i se jmény.

Nalepí obličeje.

 

Molly, open the door, please.

Pat, come here, please.

Luke, close the door, please.

Pat, stand up, please.

Pat close the book, please.

Luke, sit down, please.

Molly open the book, please.

Lepidlo, nůžky.
Hra  – sluchová.

Žáci zavřou oči.

Provádíme činnosti  – otevřeme slyšitelně knihu, postavíme se, sedneme si, otevřeme dveře …

Děti pojmenovávají, co jsme udělaly.

Hra – najdi.

1 žák zavře oči. Jinému položíme na židli obrázek nebo vložíme do knihy.První žák otevře oči a hledá obrázek pomocí pokynů.

Jirka, please stand up. Sit down.

Ema, open your book please. Close the book. — dokud obrázek nenajde.

Jakýkoliv obrázek.

 

02.11.2021