Učivo od 1.3. do 5.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
  1. do 5. března 2021 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Telefonický rozhovor, psaní dopisu, e-mailu. 

Podstatná jména – opakování 

Uč. str. 61, 63, 64 – vybraná cvičení budou zadávána během týdne 

PS Hravá čeština – str. 53/cv. 28, str. 54/cv. 29 

 

Matematika 

Zlomky – uč. Str. 59/cv. 21– napiš alespoň do 1/10 

 Souřadnice, obvod a obsah čtverců 

Uč. str. 62/cv. 9, 11. Str. 63/cv. 17. 

PS M2 str. 11/cv. 2 

Uč. Str. 62/cv. 6, 7 

Uč. str. 64/cv. 18 

Velká čísla 

Uč. Str. 65/cv. 1cv. 4, cv. 5 

PS M2 str. 14/cv. 4 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Zlomky – opakování a procvičování   

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině.                            – test- 4.3.- Zlomky- Forms 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 8 –TV Programmes 
  • like /I don’t like 
  • Activity book pg. 40/9 – my favourite TV programme – on-line kontrola na známky!!! 

 

Přírodověda 

Ekosystém  pole – rostliny na polích str. 38 a 39 

 

Vlastivěda 

Vlastivěda modrá: Opakování na známky– povrch, vodstvo, počasí a podnebí. 

Nové učivo – Půda a zemědělství 

Vlastivěda červená : Opakování na známky – Lucemburkové, život ve středověku a gotický sloh. 

 

28.02.2021