Učivo od 11. do 15. ledna 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. ledna do 15. Ledna 2021 
Třída:  4. D 

 

Český jazyk 

Slovesa – opakování 

PS ČJ 3 – str. 37/cv1, 2, 3 

Slohová cvičení – vyprávění podle osnovy PS ČJ 3 str. 37/cv. 1 dole na straně (vyprávění ústně při on-line hodině v pondělí) 

Podstatná jména – PS Hravá čeština 4 – vše do str. 44 (včetně a kromě úkolu 6) 

Skloňování podstatných jmen rodu středního 

Uč. str. 45 – nastuduj si tuto stranu, str. 46/cv. 1 

PL v příloze – podstatná jména střední rod – vzory 

Pololetní písemná práce – 15.1. 

 

Matematika 

Opakování učiva 

PS M str. 30/cv. 2 + kontrola cv. 1, 3, 4 

PS M str. 31/cv. 6 (vyřeš alespoň 3 šipkové grafy), 7, 8, str. 32/cv. 10, str. 35/cv. 7, str. 36/cv. 2cv. 3 – vypočítej alespoň 4 příklady, cv. 4 (vyřeš alespoň 4 sousedy), str. 37/cv5/a) 

Lukáš: procvičuj ve svém pracovním sešitu, sčítání a odčítání do 10 000 (pamětně nebo písemně), písemné násobení a dělení, porovnávání čísel a slovní úlohy. 

 

Pololetní písemná práce 13.1. 

Témata opakování: Písemné sčítání a odčítání do 1000 (pamětné i písemné), slovní úlohy, písemné násobení a dělení jednomístným číslem, indické násobení dvojmístným číslemvyřeš hada a zapiš jako rovnici. Geometrie: přímky (rovnoběžné a kolmé), obvod a obsah čtyřúhelníku a trojúhelníku. 

 

MIND – Opakování učiva 1.pololetí– aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol- Forms – Matematika pro šikulky 

Test- Pololetní písemná práce – 13.1.2021 

 

Anglický jazyk 
  • Unit 6 – Talking about the Weather 
  • Present continuous – practice 
  • WB pg. 24-25!! 

 

Přírodověda 

Příroda v zimě – uč. str. 27, 28 

Vytvoř plakát o velikosti nejméně A4 na zvolené téma – rostliny a živočichové našich lesů. Zadání a kritéria hodnocení vám zašlu v úterý v příloze ranního e-mailu. 

Vlastivěda 

Červená učebnice:  

Ústní zkoušení při on-line hodině – učivo dle zápisů v sešitu (v učebnici do str. 20). Doporučuji se připravit na hodinu.

Nové učivo: Vznik českého království – uč. str. 21 

Modrá učebnice: Povrch České republiky – uč. str. 23 (nadpis povrch krajiny) 

 

10.01.2021