Učivo od 12. 9. do 16. 9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. 9. 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

 

Čtení: Písmeno O, o – tiskací i psací podoba, slova na písmeno O,o. 

Psaní: Uvolňování ruky. Ovál. 

 

 

Matematika 

Počítáme do 5. 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Clil 

 

 

Prvouka 

 

Ukliďme Česko – účast na projektu školy. 

 

 

 

Další informace: 

 

14.9. – Olympijský běh. 

16. 9. – Ukliďme Česko. 

 

 

12.09.2022