Učivo od 15. do 19. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020 

Třída:  3.D 

 

 

Český jazyk 

Slovní druhy – částice, citoslovce 

Pondělí – uč. ČJ str. 72 – částice Uč. str. 72/cv. 1, cv. 2
PS ČJ – str. 12/cv. 1, 2 

Úterý – uč. ČJ str. 72 – citoslovce
Uč. ČJ str. 72/cv. 1 – ústně, cv. 3
PS ČJ – cv. 1, 2, 3 

Středa – opakování slovních druhů
Uč. ČJ str. 73 – cv. 1 – ústně, cv. 2 – napište do sešitu, 
cv. 3 – zahrajte si hru – změřte si čas a napište mi e-mailem nebo do Teams svůj rekord a jaká slova jste vymysleli 😉 

Čtvrtek – opakování slovních druhů
Uč. ČJ str. 73/cv. 4 – ústně nebo napište do sešitu
PS ČJ – str. 13/cv. 1 + vybarvi balónek 

Pátek – slohová cvičení – telefonický rozhovor
PS ČJ str. 13/cv. 1, 2 

Matematika  Pondělí – Geometrie ve čtvercové síti
PS M2 str. 33/cv. 2 + uč. M str. 86/cv. 4
Opakování dělení se zbytkem
PS M2 str. 37/cv. 6 

Úterý – Síť krychle
Uč. M str. 67 + cv. 1, 2
PSM2 str. 35/cv. 1
Uč. M str. 87/cv. 5 – napiš do sešitu
Bonus: uč. M str. 87/cv. 6 

Středa – Krokování a číselný a šikový zápis
PS M2 str. 33/cv. 4, str. 34/cv. 7 

PS M2 str. 34/cv. 5, str. 37/cv. 4, 5 

Čtvrtek – Pokyn čelem vzad při krokování
Uč. str. 9, PS M2 str. 38/cv. 1 

PS M2 str. 39/cv. 3, str. 40/cv. 4 

Pátek – opakování v pracovním sešitu 

PS M2 str. 41/cv. 6, 7, 9, str. 43/cv. 6, 7, 8 

Můžete plnit v pracovním sešitu M2 i další úkoly, které zvládnete. 

Anglický jazyk 

První den. 

PS str. 58, cv. 2 – vybarvi podle instrukcí. 

Zahraj si hru – str. 61. Postav si na hlavu hada figurku, hoď kostkou a pohybuj se do cíle po zodpovězení otázek. Pokud odpovíš špatně, vrať se o políčko zpět. Můžeš si i změřit čas nebo si zahrát více kol. 

Druhý den.  

Učebnice str. 60 – dokonči věty v bílém rámečku podle obrázku. Napiš si na volný papír nebo do sešitu. 

PS str. 60 A. 

Čtvrtý den 

PS str. 60 B.

Správné řešení: 

PS str. 60 

A) jacket, foot, chicken, tired, apple, ball, ruler, desk, ear, hand, hat, TV, fifteen, pencil case, hippo 

B) odpověz o sobě 

např. 1 I´m ..2. My favourite colour is … 3. Yes, I have.neboNo, I haven´t. 4.Yes, I have. nebo No, I haven´t. 5. I have got … 

6. Yes, there is. nebo No, there isn´t. 7. Yes, I do. nebo No, I don´t. 8. I like …. for lunch. 9. The door is …10. My favourite animal is 

Prvouka 

Prvouka 

Pondělí, úterý – Opakování – PS str. 61
Středa–pátek – Opakování str. 62 

Výchovy a volitelné předměty 

VV + PČ – Den otců je 21.6. – vytvořte přání pro tatínka 

 

 

Další informace:  V případě nejasností mi pište E-mailem nebo do Teams. Jsem vám k dispozici. 

15.06.2020