Učivo od 17. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. května 

Třída:  1.E 

 

 

Český jazyk 

Hlásky ď, ť, ň. 

Písmeno R, E, J, j, v. 

Matematika 

Vracíme se k úlohám. 

Určujeme pořadí. 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Clil 

 

 

Prvouka 

Hodiny – určujeme čas. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

17.05.2021