Učivo od 2. do 6. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. do 6. října 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Vyvození hlásky a písmene M 

Živá abeceda – str. 32, 33, 34, 35. Na str. 82 – nácvik psaní velkého tiskacího S a M. 

Vyvození hlásky a písmene A 

Živá abeceda str. 36, 37, 39. 

Čtení prvních slabik 

Živá abeceda str. 38, 40. 

 

Matematika 

Čteme a píšeme číslice 4, 5, 6. 

PU Matematika – str. 19/cv. 6, 7, 20/cv. 1, 2, str. 21/cv. 5, 6, str. 22, 23 

 

Prvouka 

Moji spolužáci 

PU Prvouka str. 10, 11, 12. 

 

 

Další informace: 

Pondělí – návštěva školní knihovny 

 

 

 

02.10.2023