Učivo od 22. února

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. února 

Třída:  1.E 

 

 

Český jazyk 

Četba slovních spojení. 

Písmeno J. 

Psaní dvoupísmenkových spojení. 

Matematika 

Autobus. 

Počítáme do 12. 

Anglický jazyk  Clil. 
Prvouka 

Věda nás zajímá.  

 

 

Další informace: 

 

 

 

22.02.2021