Učivo od 4. 5. do 7. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. – 7. 5. 2020 

Třída:  3.E 

 

 

Český jazyk 

Čj – 1. den – Opakování – vyjmenovaná slova  

                      Pracovní list na vyjmenovaná slova (viz Příloha).                                

      2. den – Opakování. 

                       uč. str. 92, cv. 2-3 a 93, cv. 4  – vypracujeme online.  

                       PS str. 12, cv. 2 – vypracujeme online.                

       3. den – Opakování. 

                     uč. str. 92, cv. 1, a str. 93, cv. 8, cv. 5-7,9 (vypracujeme online) 

                     PS str. 13 , cv. 3 – (vypracujeme online) 

       4. den –  uč. str. 98, cv. 26 a 27 – písemně na papír 

                       PS – str. 14, cv. 4 a 6. 

Čtení –  Ve světě objevů a vynálezů  

             1. den PListy – přilož si je k sobě, abys viděl časovou osu, listy si spoj izolepou (viz příloha).         

             2. den Čítanka str. 114 (číst, otázky ústně), PS – str. 17, cv. 1, 2. 

             4. den PS – str. 18, cv. 3, 4, 5. 

Matematika 

– p. uč. D. Nacházelová  

     Předem upozorňuji – na další týden od 11. 5. si připrav kružítko. 

      1. den Násobení 

      Pracovní list str. 43 (viz příloha) 

      Na online hodině jsme si vysvětlili a procvičili příklady typu 8 . 3 = 24, 8 . 30 = 240. 

      Můžeš si je procvičit i na tomto odkaze (dobrovolně).  

      http://skolicka6.sweb.cz/KNOFLIKY/KNOFLIKY.htm 

      Pracovní list str. 43 📷( viz příloha) – nezapomeň, že přednost při výpočtu má příklad v závorce, tím musíš začít.  

      2. den  –  Parkety   

      uč. str. 73, cv. 5 (myšlený osmiúhelník má v mé učebnici barvu oranžovou, někdo máte možná skutečně hnědou) – na vypracování použij čtverečkovaný papír např. ten, který jsme používali minulou hodinu. Parkety si můžeš vyrobit z jiného čtverečkovaného papíru (vyrob si Lka, tria, čtyřky) a zkoušej pokrývat osmiúhelník podle zadání, dokud nenajdeš řešení, které si následně zakreslíš. 

      3. den – Pracovní list – str. 10 📷
      4. den – učebnice str. 71, cv. 1 – dokončení našeho měření (online) 

                      Stovková tabulka 

                      str. 73, cv1 – 4 (vypracujeme online). 

Anglický jazyk  Clil. 
Prvouka 

Prvouka – Opakování 

 Zopakuj si podle Přílohy v PS str. 6- 7  (za stranou 20 – PRVOUKA, Přehled vybraného učiva) 

 Jak žili naši předkové a Proč se slaví Velikonoce  

(Test z těchto kapitol bude zaslán k vypracování v týdnu od 11. 5. Online i v zaslaném učivu vysvětlím, jak jej vypracuješ. Ničeho se neboj, určitě jej hravě zvládneš 😊). 

Výchovy a volitelné předměty 

: Clil. 

Vv: Nakresli si, jak vypadá les, když se ráno probudí. 

Tv: Udělej si rozcvičku, zopakuj si a trénuj hod míčkem (použij malý pěnový míček nebo lehký plastový). Nezapomeň držet míček v prstech ve výši očí, zatáhnout švihem a na správnou nohu přenést váhu (hážeš pravou, tak levá noha vepředu a obráceně), odhodit. Zkoušej i překrok před odhozením.  

Shlédni si (dobrovolné) pro připomenutí video na tomto odkaze – https://www.youtube.com/watch?v=gFfQJnOMX7E         

 Hv: Nota g1 a e1.   

         Vzpomeň si na hudební abecedu a řekni si ji od tónu g1 – jedenkrát. Nauč se zapsat do notové osnovy notu g1 (vipříloha). To samé udělej ještě od noty e1 a nauč se ji zapsat do notové osnovy (viz příloha).  

Zkus v dané písni zakroužkovat všechny noty g1 modře a e1 červeně (viz příloha 📷).  

 

Další informace: 

 

 

 

 

02.05.2020