Učivo od 6. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   od 6. září 

Třída: 2.E 

 

 

Český jazyk 

Loučení s létem. 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

Kde jsme doma  (verš, rým). 

Matematika 

Zpátky ve škole – opakování. 

Počítáme do 15. 

Anglický jazyk  Clil 
Prvouka  Co jsme se naučili o prázdninách. 

06.09.2021