Učivo pro týden od 23. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 23. 3. – 27. 3. 2020 (1. – 3. roč.)
Třída: 3. E

 

Český jazyk

Čj – vyjmenovaná slova po s, viz Příloha,

– opakovat si průběžně během týdne na pracovním listě vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s viz. Příloha.

Pro dny úterý až pátek  2. – 5. – Podstatné jméno – číslo, rod.

uč. str. 80 četba textu a cvičení 16, popsat statek na volný list (7 – 10 vět),

uč. str. 81 –  82, z toho cv. 22, 23, 24, 25 písemně, ostatní ústně.

Čtení Ve světě minulém. Čítanka str. 91 – 97 (číst, otázky ústně),

PS – str. 7 cv. 14, 15.

Matematika

p. uč. Nacházelová

Náhodná procházka – uč. str. 60, cv. 1 a 2.

Vývojový diagram – uč. str. 61, cv. 1 – 4 .

Krychlové stavby – uč. str. 62, cv. 1, 2, 4.

Cvičení psát do učebnice, popř. na volný papír.

PL – viz Příloha.

Anglický jazyk CLIL
Prvouka

Téma: Jak žili naši předkové

Vědci a památky – uč. str. 51  (prostudovat si včetně otázek – ústně). PS – str. 26, cv. 6.

První lidé – uč. str. 52  (prostudovat si včetně otázek – ústně). PS str. 27, cv. 7-9

Výchovy

PČ – CLIL

VV – Obrázek č. 2: Nakresli jarní květinu.

HV – naučit se písničku Dobrú noc, má milá – 1. sloku.

https://www.lidove-pisnicky.cz/p/dobru-noc-ma-mila-dobru-noc/35 nebo https://www.youtube.com/watch?v=DOfxyg5NHDU

TV -Rozcvička a zopakovat si pohybový doprovod k písni Tancuj, tancuj vykrúcaj.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10597308307-tanecni-hratky-s-honzou-onderem/214542157900032

 

 

Další informace:

Zkratka PL = pracovní list. PS = pracovní sešit.

Příloha je zaslána do e-mailu rodičů. Podrobnější rozvržení tamtéž.

 

23.03.2020