úkoly 9.11.

M – uč. str. 24/2,3,4,   PS 21/35  22/1

ČJ – písanka-dokončit str. 25   uč.str. 27/1,2  PS 21/1,2 + bystré hlavy

09.11.2016