Úterý 6.10. 2020

Dnes jsme se seznámili s areálem školy v přírodě i s naší učebnou. V dopoledních hodinách jsme se věnovali v českém jazyce formou zábavných pravopisných cvičení procvičování párových souhlásek. O přestávkách jsme trávili čas na dětském hřišti, kde jsme si užili trampolíny ,kolotoče, prolézačky……..Odpoledne jsme v rámci projektu Putování za svatým grálem vyráběli štít pro krále Artuše, královskou korunu a dívky šily šaty pro princeznu. Večer jsme se všichni sešli na jednom pokoji a společně četli knihu o zlobivém Viktorovi.

08.10.2020