Veselé Velikonoce přejí Sovičky

Ať Velikonoce jsou krásný čas,

kdy sejdete se s blízkými zas.

A všechno ať vám vychází,

ani maličkost neschází

do naprosté pohody,

přejeme bohaté hody.

09.04.2022